SPLOŠNI POGOJI


Organizator

Delavnico o telekomunikacijah VITEL organizira Slovensko društvo za elektronske komunikacije SIKOM, ki je član Elektrotehniške zveze Slovenije, v sodelovanju z IEEE ComSoc.

Prijava in odjava

Na delavnico se prijavite izključno s prijavnico. Elektronska prijava je zavezujoča za vse predavatelje in poslušalce in velja kot naročilnica.

Prijave sprejemamo do deset delovnih dni pred začetkom delavnice. Vsem prijavljencem do tega datuma zagotavljamo vse storitve, navedene v nadaljevanju. Po tem datumu prijave sicer še sprejemamo, vendar vam ne moremo zagotoviti mesta in/ali vseh storitev na delavnici.

Svojo udeležbo na delavnici lahko odjavite brez nastalih stroškov do 10 delovnih dni pred delavnico, po tem datumu pa vam zaračunamo 100 % kotizacije za vse prijavljene udeležence. Odjava mora biti poslana izključno z e-sporočilom na naslov vitel(at)drustvo-sikom.si.

Kotizacija

Kotizacija za enega udeleženca je 380 €. Društvo ni zavezanec za DDV, zato davka ne zaračunavamo. Račune za plačilo kotizacije vam bomo izstavili najkasneje teden dni po zaključku delavnice.

Kotizacija za predavatelje je enaka kotizaciji za poslušalce.

Popusti

Za večje število udeležencev vam priznamo naslednje količinske popuste:

– od 3 do 5 vplačanih kotizacij: 5 %

– od 6 do 9 vplačanih kotizacij: 10 %

– 10 ali več vplačanih kotizacij: 15 %

Pokroviteljstvo delavnice

Če želite postati pokrovitelj ali razstavljavec na delavnici, najdete vse informacije na tej povezavi.

Storitve

V kotizaciji so vštete naslednje storitve:

– udeležba na vseh predavanjih, okrogli mizi in drugih dogodkih delavnice,

– dostop do gradiv (prispevkov) v elektronski obliki,

– vrečka ali torbica s propagandnim gradivom,

– dve kosili,

– družabna večerja,

– prigrizki in osvežitve med odmori,

– potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki +386 41 711 411 ali z vprašanjem preko elektronske pošte na naslov vitel(at)drustvo-sikom.si.